DSC_6722.1

Cel Fundacji

 

Fundacja na rzecz szkoły katolickiej w Magdalence

jest odpowiedzią społeczności lokalnej na potrzebę wspierania rozwoju szkół katolickich w Magdalence.

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Publiczne Katolickie Liceum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki są szkołami publicznymi, w których nauka jest bezpłatna, a ciężar finansowania tych placówek spoczywa na parafii.

Szkoły powstały bez żadnych dotacji zewnętrznych świeckich lub kościelnych, a finanse samodzielnie organizuje parafia, w większości opierając się na darczyńcach i ludziach dobrej woli.

Dlatego celem działań fundacji jest pomoc w zapewnieniu środków na budowę i wyposażenie budynków szkolnych wraz z zapleczem sportowym, a także promowanie wartości kultury i dziedzictwa narodowego w wychowaniu młodzieży.

Statut Fundacji